WELKOM Welkom op de website van Huisartsenpost Oude IJssel De huisartsen in de regio Oude IJssel werken samen tijdens de avond- nacht en weekenddiensten via de Huisartsenpost Oude IJssel. De huisartsenpost is gevestigd in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Wordt u niet direct te woord gestaan, dan kunt u bij levensbedreigende situaties een 1 toetsen.
U wordt dan doorgeschakeld naar de spoedlijn.

De huisartsenpost is er voor spoedeisende gevallen, dit zijn klachten waarmee u niet kunt wachten tot de volgende dag of tot na het weekend. Dus alléén als u dringend een huisarts nodig hebt tussen 17.00 uur 's avonds en 08.00 uur 's morgens, in het weekend of tijdens feestdagen, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.
Publiekscampagne medicatieoverdracht in de keten Sinds januari 2012 loopt het transmuraal project 'Medicatieoverdracht in de keten'. Dit project gaat uit van het Netwerk Transmurale Zorg West-Achterhoek, een samenwerkingsverband van Azora, Careaz, GGNet, Gouden Leeuw Groep, Huisartsen Vereniging Oude IJssel, Markenheem, Sensire, Slingeland Ziekenhuis en Apothekers Vereniging Slingeland. Het doel van het project is dat er bij elk moment van voorschrijven een actueel medicatieoverzicht aanwezig is. Dit is een vereiste vanuit de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten.

Publiekscampagne
In september a.s. start een campagne om alle patiënten, zorgprofessionals en het algemeen publiek te informeren over wat een patiënt zelf kan doen aan de medicatieveiligheid. Hiervoor wordt een flyer uitgedeeld in het Slingeland Ziekenhuis, bij de apotheken en huisartsen in West-Achterhoek. Er worden persberichten verstuurd, informatie op websites geplaatst en patiënt-informatie wordt zoveel mogelijk aangepast.

Ook in Zorgdomein wordt de patiëntinformatie aangepast. De belangrijkste boodschap in de campagne is dat de patiënt bij elke afspraak met een arts (inclusief bezoek aan de Huisartsenpost), of bij opname in het ziekenhuis, verpleeghuis of GGZ instelling, een actueel medicatieoverzicht bij zich heeft. De patiënt kan het actuele medicatieoverzicht ophalen bij zijn apotheek. Patiënten met baxtermedicatie krijgen automatisch van de apotheek een actueel medicatieoverzicht. Wilt u bovenstaande boodschap bij uw patiënten onder de aandacht brengen?

Protocollen
De afspraken m.b.t. de verantwoordelijkheden van alle bij de medicatie betrokken partijen zijn vastgelegd in 13 protocollen. Deze worden in september 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan het Stafbestuur van het Slingeland Ziekenhuis. GGNet bespreekt het in september. De Huisartsen Vereniging Oude IJssel en Apothekers Vereniging Slingeland hebben inmiddels een akkoord gegeven. Wanneer de protocollen definitief zijn, zult u hierover worden ge´┐Żnformeerd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Liesbeth van Hemert, projectleider l.van.hemert@slingeland.nl, telefoon: 0314-329357. De publieksinformatie staat ook op www.slingeland.nl, medicatieveiligheid.