Apotheken

De apothekers draaien hun avond-, nacht- en weekenddiensten vanuit de Dienstapotheek. De Dienstapotheek is gehuisvest in het TEC-gebouw bij het Slingeland Ziekenhuis, boven de huisartsenpost.

 

De openingstijden zijn gelijk aan die van de huisartsenpost.

Het telefoonnummer van de dienstapotheek luidt: 0314 - 363475