Veel gestelde vragen

 

terug naar boven Wanneer is de huisartsenpost geopend?

De huisartsenpost is geopend vanaf 17.00 uur 's middags tot de volgende ochtend 8.00 uur en verder in het weekend en op feestdagen dag en nacht.

 

terug naar boven Kan ik zonder afspraak bij de huisartsenpost binnenlopen?

Nee, dat kan niet. Het is belangrijk dat u eerst belt. De triagist aan de lijn geeft u advies of als u door een huisarts gezien moet worden op de post wordt daarvoor een afspraak gemaakt. De huisarts komt bij u thuis als dit om medische redenen noodzakelijk is.

 

terug naar boven Hoe snel kan de dokter bij mij thuis zijn?

Als de situatie levensbedreigend is wordt alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk bij u te zijn. Zonodig wordt samengewerkt met de ambulancedienst. Bij niet-levensbedreigende situaties werkt de visitearts de lijst visites af op basis van urgentie.

 

terug naar boven Wanneer moet ik bij de huisartsenpost zijn en wanneer bij de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis?

Meestal kunt u het beste eerst contact opnemen met de huisartsenpost als het om spoedhulp gaat. Zo nodig verwijzen zij u door. Alleen wanneer u geen enkele twijfel heeft dat u uiteindelijk in het ziekenhuis zult uitkomen, kunt u rechtstreeks naar de Spoedeisende Hulp gaan. Ook complicaties na een operatie mogen rechtstreeks naar de Spoedeisende Hulp.

 

terug naar boven Als ik overdag geen tijd heb om naar de huisarts te gaan, kan ik dan ’s avonds op de huisartsenpost terecht?

Nee, de huisartsenpost is er voor spoedzaken. Als u ’s avonds of in het weekend belt met vragen die niet spoedeisend zijn, brengt dat voor mensen die wel met spoed geholpen moeten worden, onnodig risico’s met zich mee. U wordt dan ook terugverwezen naar uw eigen huisarts.

 

terug naar boven Mag de triagist die ik aan de telefoon krijg, mij medisch advies geven?

Ja, de triagist aan de telefoon is speciaal opgeleid, zodat zij op adequate wijze de hulpvraag kan verhelderen en maakt daarbij gebruik van opgestelde werkafspraken. Ook wordt de triagist  regelmatig bijgeschoold. Als het nodig is, overlegt de triagist met een dienstdoende arts of  verbindt u door. Alle medische adviezen van de triagist worden door een dienstdoende huisarts gecontroleerd.

 

terug naar boven Wie bepaalt hoe hoog de rekening is die ik ontvang van de huisartsenpost?

Voor alle huisartsenposten in Nederland bepaalt  dit het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG/ZAio). De bedragen zijn hoger dan die van uw eigen huisarts omdat het om spoedhulp buiten normale kantooruren gaat.

 

terug naar boven Moet ik ook voor een telefonisch advies betalen?

Ja, daarvoor staat een vast tarief van € 25,-. Ook voor medisch advies van de triagist betaalt u dit bedrag. Deze rekening wordt door ons automatisch ingediend bij uw zorgverzekeraar.

 

terug naar boven Waarom moet ik voor het parkeren betalen?

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de parkeerplaats verhuurd aan Interparking Nederland. 
Dit betekent dat de huisartsenpost hierover geen zeggenschap heeft en dat alle bezoekers/patiënten parkeergeld moeten betalen.

 

terug naar boven Waarom duurt het soms lang voordat ik de assistent aan de lijn heb?

De huisartsenpost werkt met ruim 63 huisartsen voor 148.000 patiënten. Met name op zaterdag en zondag kan het erg druk zijn. Er zijn dan vier triagisten aanwezig die uw telefoontjes beantwoorden. Een gesprek waarbij de triagist de klacht uitvraagt, advies geeft of een afspraak maakt vergt de nodige tijd. Het kan dus voorkomen dat alle triagisten tegelijk in gesprek zijn. Als dit het geval is dan wordt u in de wacht gezet. 
Toets alleen bij levensbedreigende situaties een 1. voor directe assistentie!

 

terug naar boven Ik had om 15.00 uur een afspraak, toch was ik pas om 16.00 uur aan de beurt. Hoe kan dat?

Als u naar het spreekuur moet komen, dan maakt de triagist hiervoor een afspraak. Het kan echter voorkomen dat u toch enige tijd moet wachten. Dit heeft diverse oorzaken:

  • Er zijn patiënten binnengekomen met een levensbedreigende situatie, die gelijk behandeld moeten worden.
  • Er zijn patiënten binnengekomen met veel pijn, die met voorrang geholpen moeten worden.
  • Van tevoren is niet altijd duidelijk hoeveel tijd de huisarts voor een patiënt nodig heeft. Het hechten van een uitgebreide wond bijvoorbeeld neemt meer tijd in beslag.

terug naar boven Heeft de huisartsenpost inzage in mijn dossier?

De huisartsenpost heeft alleen inzage in een deel van uw medisch dossier als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Toestemming geven kan op 3 manieren:

 

Optie 1: Zeg het tegen uw eigen huisarts (en apotheek)

Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsformulier

Optie 3: Regel het online op volgjezorg.nl

 

terug naar boven Krijgt mijn eigen huisarts ook een bericht als ik op de huisartsenpost ben geweest?

Ja, voor ’s ochtends 8.00 uur ontvangt uw eigen huisarts de berichten van zijn patiënten die op de huisartsenpost zijn geweest. Deze berichten worden per fax of via een gesloten email-verbinding verstuurd.